Om Din Kraftplats

Din Kraftplats är en mötesplats där det skapas event, kurser, behandlingar m.m. för alla som är  intresserade av personlig- och själslig utveckling och vill få balans i livet.

På Din Kraftplats ser vi till att helheten, det vill säga att kropp, själ, hjärta, tankar och känslor hänger samman. Närvaro, Gemenskap och Acceptans är saker som vi värderar väldigt högt.

Vår vision är att erbjuda möjligheter till att hitta din egen unika väg och sanning, genom exempelvis reflektion, balans, inre frid, nya insikter samt personlig och andlig utveckling. Vi vill ge förutsättningar för att alla ska kunna leva ett hållbart och levande liv.

Om alla hittar sin egen sanning och följer sitt hjärtats väg så skulle det inte finnas krig och orättvisor. Så om vi börjar med oss själva så har vi kommit en bit på vägen och du kanske inspirerar någon annan att följa sin sanning och inre kompass. Ju fler vi blir desto härligare och enklare blir våra liv!

Varmt välkomna! 
Linda Kensén